IZBIRNI PREDMETI V OSNOVNI ŠOLI (NEOBVEZNI IN OBVEZNI) ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti se delijo v dve skupini.

  1. Obvezni izbirni predmeti, ki se izvajajo le v 3. triadi.
  2. Neobvezni izbirni predmeti, ki se izvajajo v vseh triadah.
Dostopnost