Športnovzgojni karton ali SLO-fit je nacionalni sistem za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, v katerega so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole. S pomočjo podatkov ŠVK lahko otroci in njihovi starši spremljajo svoj telesni in gibalni razvoj, učitelji športne vzgoje pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, strokovno pomagajo.

 

Že več kot 20 let nam ta sistem omogoča bolj kvalitetno delo pri pouku športne vzgoje, kar se kaže tudi v gibalnem in telesnem stanju slovenskih otrok in mladine, ki je boljše od stanja v večini evropskih držav, vendar pa tudi naši otroci niso imuni na spremembe v načinu življenja in tudi pri nas že vrsto let opažamo negativne trende razvoja. Zaradi tega je danes še toliko bolj pomembno, da podatki, ki so na voljo, postanejo del vsakdanje rabe v šolah in del vsakoletne komunikacije med šolo in starši.

 

Meritve na šolah potekajo vsako leto v mesecu aprilu, podatke tistih otrok in mladostnikov, katerih starši soglašajo z vključitvijo v bazo ŠVK, pa šole nato pošljejo na Fakulteto za šport, kjer podatke obdelajo in jih v nekaj dneh vrnejo šoli. (Vir: Fakulteta za šport)

Spletna izdaja knjige “Telesni in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladine v številkah: Šolsko leto 2007/08 je dostopna na spletu, v spletno izdajo pa so vključeni tudi popravki. Knjigo najdete na tej povezavi.

Analiza motoričnih sposobnosti in telesnih značilnosti

ANALIZA ZŽS ŠVZ KARTON (vir dr. Janko Strel)

 

Dostopnost