Cilj športnega programa Zlati sonček, ki je namenjen otrokom, starim od pet do osem let, je obogatitev otrokovega prostega časa s športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program nima značilnosti tekmovanja, cilj ni osvajanje medalj, ampak je v ospredju igra in izpeljava dejavnosti, ki trajajo daljše časovno obdobje. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za otroke z manjšimi znanji in sposobnostmi. (Vir: šport mladih)

 

Športni program Krpan je namenjen otrokom drugega triletja OŠ oziroma otrokom, starim od 9 do 11 let. Tudi pri tem programu ni cilj tekmovanje in pridobitev medalje, temveč redna vadba, ki z usvajanjem novih športnih znanj in razvijanjem gibalnih sposobnosti bogati otrokov prosti čas. (Vir: šport mladih)

Dostopnost