Osnovni namen programa Naučimo se plavati je povečati število plavalcev ter izboljšati plavalno znanje otrok in mladine. V programu, ki je namenjen otrokom v vrtcih, učencem in dijakom, smo od začetka izvajanja programa povečali delež plavalcev iz slabih sedemdeset na devetdeset odstotkov. (Vir: šport mladih)

MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA PLAVANJA V SLOVENIJI

Tabela:  Merila in norme (Vir: Šport mladih)

 

 

Dostopnost