Smo odgovornega ravnanja.Ob vstopu v knjižnico pozdravim  in  odložim torbico.

Kartico imam ob izposoji in pri vračanju knjig.

S knjigami ravnam lepo. Če knjigo izgubim ali močno poškodujem,  poravnam odškodnino ali jo nadomestim z novo, pred tem pa se pogovorim s knjižničarko.

Vsaka knjiga ima v knjižnici svoje mesto, zato to upoštevam pri izposoji oz. vračanju knjig.

Revij si ne morem sposoditi domov, zato jih prelistam v knjižnici. Iz njih ne trgam listov, po njih ne pišem …

V knjižnici se ne pogovarjam glasno, da ne motim ostalih obiskovalcev.

Knjige vračam pravočasno, sicer plačam zamudnino.

V knjižnico ne prinašam  hrane in pijače.

 

Knjižnica je prostor za sprostitev, razvedrilo, pogovor, učenje, širjenje znanja …

Dostopnost