URNIK izposoje je za uporabnike na vratih knjižnice.

PONEDELJEK   12.00−14.30

TOREK  11.00−12.30 in 13.30−14.30

SREDO in ČETRTEK  11.00−14.30 ure

PETEK  11.00−12.30.

Učenci I. VIO pridejo v knjižnico skupaj v dopoldanskem času, in sicer učenci 1. a, b in 2. b prihajajo ob petkih, 2. a in 3. a ob ponedeljkih, 3. b pa ob torkih.

Knjižnica je ZAPRTA v primeru knjižničarkine odsotnosti zaradi bolezni, izobraževanja, sestankov … oziroma kadar se v knjižnici izvajajo ure KIZ.

 Čas izposoje:  14 dni.

Knjižno gradivo je praviloma mogoče podaljšati, izjema so rezervirano gradivo in knjige za domače branje ter Cankarjevo tekmovanje.

KNJIGA JE VELIKA STVAR,

ČE JO ČLOVEK ZNA UPORABLJATI.

(Blok)

Dostopnost