26. 10. 2023 smo na naši šoli priredili že tradicionalno Halloween zabavo za učence, ki se poleg angleščine, učijo še vsaj en tuj jezik oziroma se udeležijo mednarodnih Cambridge ali KIT izpitov iz angleščine oziroma nemščine. Na ta način želimo učiteljice tujih jezikov, učencem predstaviti in aktualizirati praznike in kulturo po svetu, hkrati pa sledimo Evropskemu jezičnemu priporočilu, da bi vsak državljan EU, poleg maternega jezika znal aktivno govoriti še dva tuja jezika.  Učenci devetošolci pripravijo program z igrami za mlajše učence. Vstopnica na zabavo je tudi izviren kostum.

Nekaj utrinkov z zabave vam ponujamo v spodnji galeriji.

Dostopnost