V šolskem letu 2022/2023 smo skupno zbrali 15.054,1 kg  starega papirja. Učenci na centralni šoli so zbrali 11.174 kg, na POŠ Kostrivnica 2.870 kg in na POŠ Sveti Florijan 1.010,1 kg.

Prav vsi smo se potrudili in prispevali majhen delček k ohranjanju narave.

Z zbiralnimi akcijami nadaljujemo tudi naslednje šolsko leto. Zato lahko papir pričnete zbirati že danes.

Zahvala in pohvala vsem sodelujočim.

Koordinatorica Ekošole: Barbara Lazički

Dostopnost