Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji, ravnateljice in ravnatelji!

Biti učitelj, je eden najlepših, pa tudi najzahtevnejših poklicev, kar jih poznam.
Najlepših zato, ker si ves čas obkrožen z mladimi, ki so pogosto vedoželjni, iskreni, hvaležni in prijazni.
Še posebej takrat, kadar smo tudi mi taki in kadar jim ustvarimo varno in spodbudno okolje,
kjer lahko razvijajo svoje interese in potenciale.

Zahtevno pa zato, ker ima učitelj vedno pred sabo skupino otrok,
ki so med sabo zelo različni, tako po sposobnostih in predznanju kot po interesih.
Prava umetnost je pripraviti pouk tako,
da se lahko vsak otrok/učenec/dijak uči in napreduje v skladu s svojimi sposobnostmi in interesi
ter pri tem pridobi vse tiste veščine in spretnosti,
ki jih bo potreboval v življenju tako na osebnem kot poklicnem področju.

Zato vam spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji, ravnateljice in ravnatelji
iskreno čestitamo in želimo, da v svojem delu, kljub vsem naporom,
najdete zadovoljstvo in srečo.

Špela Drstvenšek s svojimi sodelavci

Dostopnost