PETEK, 24. 6. 2022

Zadnji dan v šolskem letu 2021/2022 bo organiziran na naslednji način:

Za učence od 1. do 5. razreda bo ob 8.30 v Športni dvorani Rogaška Slatina proslava ob dnevu državnosti, ostale ure poteka pouk, v sklopu katerega prejmejo učenci spričevala, obvestila o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih, pohvale, priznanja.

Za učence od 6. do 8. razreda poteka prve tri ure pouk po urniku, 4. in 5. uro pa sledita uri OS, v okviru katere prejmejo učenci spričevala, obvestila o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih, pohvale, priznanja.

Učenci so v šoli od 8.15 do 12.45.

Ob 13.30 vozi prvi šolski avtobus in minibus, kasnejše vožnje bomo ta dan odpovedali.

Kosilo bo organizirano po končanem pouku. V kolikor učenci ne bi kosili, morate kosilo pravočasno odpovedati na že znan način.

Preživimo zadnje dneve v šolskem letu 2021/2022 sproščeno, varno, zdravo in zadovoljno.

Leonida Medved, prof.                                                                                 Milena Vreš, prof.

pomočnica                                                                                                    ravnateljica

Dostopnost