Z učenci 3. in 5. razredov VIZ II. OŠ Rogaška Slatina smo pri projektih EKO paket in Naša mala knjižnica zopet ustvarjali. Tokrat smo iz odpadne KEMS (kartonska embalaža za mleko in sokove) ustvarili makete na temo okolju prijazna vozila sedanjosti in prihodnosti ter dom in življenje slovenske krave mlekarice in grafike na temo gozd in biotska pestrost. Izdelke smo postavili na ogled v šolski avli, sodelovali pa bodo tudi na nagradnih natečajih.

Nuša Dečman, mentorica
(v sodelovanju z razredničarkami in učiteljico likovne umetnosti)

Dostopnost