za vse slatinske osnovnošolce, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin

Spoštovani, novo šolsko leto v vseh nas vedno prebuja zanos, ideje in snovanje načrtov za dosego ciljev, ki smo si jih zadali in jih želimo čim bolj kvalitetno doseči. Ob prihajajočem novem šolskem letu ne moremo mimo dejstva, da smo v preteklem šolskem letu zaradi izrednih razmer, ki so vladale po celem svetu, svoje cilje s skupnimi močmi in v želji po najboljšem za naš podmladek v marsikaterem pogledu ne le dosegli, temveč tudi presegli. Kljub mnogim negotovostim smo uspeli šolsko leto pripeljati do konca uspešno, za kar ste zaslužni prav vsi, ki ste na kakršenkoli način sodelovali z matično in obema POŠ, Kostrivnica in Sveti Florijan. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila občini Rogaška Slatina, Lions klubu Rog. Slatina, Total Montu Rog. Slatina, Zavodu ŠIK Kozjansko, Zvezi Prijateljev Mladine Ljubljana, Društvu Duh časa Ljubljana in nekaterim posameznikom, saj ste k prej navedenemu uspehu pripomogli finančno, z nudenjem zaščitnih sredstev in brezplačnih toplih obrokov, z doniranjem stacionarnih in prenosnih računalnikov, s podaritvijo šolskih potrebščin, z omogočanjem otrokom udeležbe na poletnem Taboru v Kozjem, na letovanju…, hkrati pa se nadejamo tovrstnega sodelovanja tudi v prihodnje.

Na naši šoli, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, si je športni pedagog, g. Urban Šipec, zadal zelo zahteven izziv, KOLESARSKI »EVERESTING«, z namenom v enem dnevu prekolesariti 8848 višinskih metrov, kot je visoka najvišja gora sveta Mount Everest. Vzpenjal in spuščal se bo 23 krat zaporedoma iz Irja na Boč (lovski dom) in nazaj. Približno 15 ur neprestanega kolesarjenja bo izvedel 6. oz. 8. 8. 2021 od 4. do 19. ure. Cilj KOLESARSKEGA »EVERESTINGA« je zbrati 8848 EUR za UČENCE SLATINSKIH OŠ (I., II. in III.), ki prihajajo iz socialno ogroženih družin in za šolanje potrebujejo dodatno denarno pomoč. Zbrana denarna sredstva bi slatinske osnovne šole namenile za financiranje šole v naravi, ekskurzij, letovanj, taborov, Cambridge izpitov, jezikovnih diplom za nemščino… v celoti ali delno ter za nakup IKT opreme, šolskih potrebščin, učnih pripomočkov, koles, kolesarske opreme…

Dobrodelne prispevke lahko nakažemo na šolski TRR: SI56 01306-6030678013 z obveznim pripisom sklica: SI01 299411-2021-00013 in namenom nakazila: Donacija za pomoči potrebne otroke I., II. in III. OŠ Rogaška Slatina – kolesarjenje.

Zbiranje denarnih sredstev bo potekalo od prejema obvestila in do 20. 8. 2021.

Spremljajmo šolsko spletno stran in šolski FB profil, kjer bodo video in slikovne objave.

Stopimo skupaj, združimo moči in vsi skupaj po svojih zmožnostih pomagajmo pomoči potrebnim otrokom.

Otroci nam bodo hvaležni, saj jim bomo omogočili enake pogoje za kakovostno šolanje v šoli ali na daljavo, odvisno od razmer, ki bodo prevladovale v prihajajočem šolskem letu.

Že vnaprej izražamo iskreno zahvalo za donirana sredstva vsem skupaj in vsakemu posebej.

Dobrodelni projekt podpirajo I., II. in III. OŠ Rogaška Slatina, Občina Rogaška Slatina, Rogaške novice, Športna zveza Rogaška Slatina, Total Mont d.o.o., Produkcija Potograf (Blaž Lah in Matic Javornik), Katja Žolgar, Podoba d.o.o., za kar se zahvaljujemo.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi dosegli visoko zastavljeni cilj.

Izvajalec kolesarskega podviga:
Urban Šipec, prof.

Ravnateljica:
Milena Vreš, prof. 

Dostopnost