Koledar je namenjen vsem učencem, saj želimo tudi med počitnicami ohraniti zdrav način življenja, dobro počutje in skrb za svoje zdravje.

Počitniški koledar zdravja vsebuje devet vsebinskih področij z glavnimi sporočili in koledar poletnih počitnic 2021 z izzivi/nalogami iz posameznih vsebin.

OBILO LEPIH, ZDRAVIH TRENUTKOV!

Dostopnost