Obvestilo o seznanitvi učencev in staršev z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 2021

(sprememba za vpoglede učencev 6. razreda)

Dostop do ovrednotenih preizkusov in dosežkov posameznega učenca bo omogočen prek spletne strani http://npz.ric.si z EMŠO in dodeljeno šifro, ki so jo učenci prejeli pri opravljanju prvega predmeta NPZ, in sicer za učence 6. razreda v ponedeljek, 7. 6. 2021 in v torek, 8. 6. 2021.

V sredo, 9. 6. 2021 zaradi načrtovanega športnega dneva vpogledi odpadejo in so prerazporejeni na pretekla dneva.

Spletna stran bo dostopna od 8. ure zjutraj prvega dne (ponedeljek, 7. 6. 2021) do 20. ure zvečer zadnjega dne (sreda, 9. 6. 2021) vpogledov.

Izvedbeni načrt vpogledov za učence 6. razredov je naslednji:

SLOVENŠČINA:

– 6. A: v torek, 8. 6. 2021, 4. šolska ura

– 6. B: v torek, 8. 6. 2021, 3. šolska ura

– 6. C: v ponedeljek, 7. 6. 2021, 1. šolska ura

MATEMATIKA:

– 6. A: v ponedeljek, 7. 6. 2021, 2. šolska ura

– 6. B: v torek, 8. 6. 2021, 5. šolska ura

– 6. C: v torek, 8. 6. 2021, 2. šolska ura

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA:

– 6. A: v ponedeljek, 7. 6. 2021, 3. šolska ura

– 6. B: v ponedeljek, 7. 6. 2021, 4. šolska ura

– 6. C: v ponedeljek, 7. 6. 2021, 5. šolska ura

Učitelji, ki bodo ob vpogledu v ovrednotene preizkuse skupaj z učencem ugotovili morebitne napake pri točkovanju posameznih nalog, podatke o učencu (ime in priimek oz. šifra učenca, predmet, naloga in opis napake) posredujejo ravnateljici, ki bo podatke vnesla v spletni uporabniški program na eRicu.

Program za vnos  podatkov o poizvedbah za 6. razred bo odprt do četrtka, 10. 6. 2021.

Državni izpitni center bo šole s spremembami dosežkov učencev po poizvedbi seznanil v torek, 15. 6. 2021.

Dodatna informacija o dosežkih učenca pri NPZ v primerjavi z njegovimi vrstniki na šoli in v državi, ki jo pripravi Ric, bo učencem in njihovim staršem po poizvedbah dostopna na spletni strani http://npz.ric.si od 15. junija 2021 do konca septembra 2021 (dostop s šifro učenca in njegov EMŠO).

Namestnica za NPZ 
Maja Marija Minih, mag. psih.

 Ravnateljica
Milena Vreš, prof.

Dostopnost