Obvestilo o seznanitvi učencev in staršev z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 2021

Dostop do ovrednotenih preizkusov in dosežkov posameznega učenca bo omogočen prek spletne strani http://npz.ric.si z EMŠO in dodeljeno šifro, ki so jo učenci prejeli pri opravljanju prvega predmeta NPZ, in sicer od torka, 1. do četrtka, 3. junija 2021 za učence 9. razreda in od ponedeljka, 7. do srede, 9. junija 2021 za učence 6. razreda.

Spletna stran bo dostopna od 8. ure zjutraj prvega dne do 20. ure zvečer zadnjega dne vpogledov.

Izvedbeni načrt vpogledov za učence 9. razredov je naslednji:

SLOVENŠČINA:

– 9. A: v četrtek, 3. 6. 2021, 3. šolska ura

– 9. B: v torek, 1. 6. 2021, 2. šolska ura

 MATEMATIKA:

– 9. A: v četrtek, 3. 6. 2021, 4. šolska ura

– 9. B: v četrtek, 3. 6. 2021, 5. šolska ura

BIOLOGIJA:

– 9. A: v sredo, 2. 6. 2021, 4. šolska ura

– 9. B: v torek, 1. 6. 2021, 1. šolska ura

Učitelji, ki bodo ob vpogledu v ovrednotene preizkuse skupaj z učencem ugotovili morebitne napake pri točkovanju posameznih nalog, podatke o učencu (ime in priimek oz. šifra učenca, predmet, naloga in opis napake) posredujejo ravnateljici, ki bo podatke vnesla v spletni uporabniški program na eRicu.

Program za vnos  podatkov o poizvedbah za 9. razred bo odprt od torka, 1.6.2021  do četrtka, 3.6.2021.

Državni izpitni center bo šole s spremembami dosežkov učencev po poizvedbi seznanil v sredo, 9. 6. 2021.

Dodatna informacija o dosežkih učenca pri NPZ v primerjavi z njegovimi vrstniki na šoli in v državi, ki jo pripravi Ric, bo učencem in njihovim staršem po poizvedbah dostopna na spletni strani http://npz.ric.si od 9. junija 2021 do konca septembra 2021 (dostop s šifro učenca in njegov EMŠO).

Izvedbeni načrt vpogledov za učence 6. razredov je naslednji:

SLOVENŠČINA:

– 6. A: v torek, 8. 6. 2021, 4. šolska ura

– 6. B: v torek, 8. 6. 2021, 3. šolska ura

– 6. C: v ponedeljek, 7. 6. 2021, 1. šolska ura

MATEMATIKA:

– 6. A: v sredo, 9. 6. 2021, 1. šolska ura

– 6. B: v torek, 8. 6. 2021, 5. šolska ura

– 6. C: v torek, 8. 6. 2021, 2. šolska ura

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA:

– 6. A: v ponedeljek, 7. 6. 2021, 3. šolska ura

– 6. B: v ponedeljek, 7. 6. 2021, 4. šolska ura

– 6. C: v sredo, 9. 6. 2021, 4. šolska ura

Učitelji, ki bodo ob vpogledu v ovrednotene preizkuse skupaj z učencem ugotovili morebitne napake pri točkovanju posameznih nalog, podatke o učencu (ime in priimek oz. šifra učenca, predmet, naloga in opis napake) posredujejo ravnateljici, ki bo podatke vnesla v spletni uporabniški program na eRicu.

Program za vnos  podatkov o poizvedbah za 6. razred bo odprt do četrtka, 10. 6. 2021.

Državni izpitni center bo šole s spremembami dosežkov učencev po poizvedbi seznanil v torek, 15. 6. 2021.

Dodatna informacija o dosežkih učenca pri NPZ v primerjavi z njegovimi vrstniki na šoli in v državi, ki jo pripravi Ric, bo učencem in njihovim staršem po poizvedbah dostopna na spletni strani http://npz.ric.si od 15. junija 2021 do konca septembra 2021 (dostop s šifro učenca in njegov EMŠO).

Namestnica za NPZ 
Maja Marija Minih, mag.psih.                                                                            

                                                                                       Ravnateljica

Milena Vreš, prof.

Dostopnost