Spoštovani!

Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj vsi učenci v državi rešujejo enake preizkuse, preverjanje se izvaja pod enakimi pogoji in isti dan, ob istem času za vse učence v državi.

Cilj nacionalnega preverjanja znanja je preveriti doseganje ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev, s katerimi se želi:

 • prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju,
 • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov,
 • prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
 • prispevati k enotnejšim merilom učiteljev pri ocenjevanju znanja in
 • razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

DATUMI OPRAVLJANJA NPZ ZA 6. RAZRED

DATUMI OPRAVLJANJA NPZ ZA 9. RAZRED

POTREBNI PRIPOMOČKI

Na dan preverjanja učenci s seboj prinesejo potrebne pripomočke za posamezne predmete, ki so razvidni iz spodnje tabele.

URNIK DELA

 • zbiranje učencev: od 7.30 do 8.15 na šolskem dvorišču
 • odhod učencev in nadzornih učiteljev v učilnice: ob 8.15
 • začetek pisanja NPZ: 8.30
 • čas pisanja: 60 minut: od 8.30 do 9.30
 • malica (9.35-9.55): v učilnicah, kjer so učenci pisali NPZ ob nadzoru nadzornih učiteljev (po oddaji nalog se vrnejo v razred), nato sledi rekreativni odmor (10.00-10.20) ob nadzoru učiteljev
 • po malici sledijo dejavnosti učencev po urniku oz. planu: od 10.20 dalje.

Dostop do ovrednotenih preizkusov učencev za šole, učence 9. razreda in starše bo od torka, 1. 6. 2021 do četrtka, 3. 6. 2021, dostop do ovrednotenih preizkusov učencev za šole, učence 6. razreda in starše pa bo od ponedeljka, 7. 6. 2021 do srede, 9. 6. 2021, preko spletne strani http://npz.ric.si.

Urnik bo objavljen naknadno na šolski spletni strani.

Učenci morajo imeti s seboj EMŠO in listek z dodeljeno šifro, ki jo učenci prejmejo pri opravljanju prvega predmeta NPZ za dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in dosežkov.

Dodatne informacije o NPZ najdete v publikaciji Informacije za učence in starše 2020/2021 na spletni strani Rica (http://www.ric.si).

S spoštovanjem

Maja Marija Minih, mag. psih.                                                   Milena Vreš, prof.

NAMESTNICA ZA IZVEDBO NPZ                                          RAVNATELJICA

Dostopnost