Spoštovani starši,

v skladu z navodili MIZŠ in DK NPZ bo med 22. in 26. marcem potekalo pilotno e-testiranje. Namen pilotnega e-testiranja je, da se učenci seznanijo s programom za e-testiranje.

S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov.

Pilotna e-testa bosta dva in sicer posebej za 6. in 9. razred. Vsak bo sestavljen iz treh delov in sicer:

  • 1/3 testa naloga iz učnega jezika (slovenščina),
  • 1/3 testa naloge iz matematike,
  • 1/3 testa naloge iz tujega jezika (angleščina).

Predviden čas za reševanje bo 45 minut. Pilotni e-testi bodo zajemali različne tipe nalog.

Pilotno e-testiranje bo potekalo v računalniški učilnici.

Za učence s posebnimi potrebami testi ne bodo prilagojeni.

S strani Rica smo šole prejele tudi dnevni terminski plan po šolah in razredih.

Za 9. razred je za naš šolski okoliš predviden dan e-testiranja ponedeljek, 22. 3. 2021 (med 7.30 in 13.00), za 6. razred pa sreda, 24. 3. 2021 (med 7.30 in 13.00).

Podrobnejša navodila o časovnem razporedu e-testiranj posameznih skupin oddelka so oziroma bodo učenci prejeli v šoli.

Nadomestni termin za učence in šole, ki bi morda imele na predviden termin organizacijske, tehnične ali druge težave je petek, 26. 3. 2021 za 6. in 9. razred.

Za posamezno skupino učencev je predvideno do 90 minut. Pred ali po izvedbi e-testiranja ima posamezna skupina pouk po rednem urniku za ta dan.

V sklopu izvedbe bo dovolj časa, da bodo učitelji seznanili učence z uporabo programa, da bodo učenci rešili test in da se bodo prostori po uporabi pripravili za naslednjo skupino učencev v skladu z navodili NIJZ.

Potek izvedbe e-testiranja v šoli:

  • do 15 min za seznanitev učencev s programom za e-testiranje,
  • 5 min za razdelitev uporabniških imen in gesel učencem ter vstop v program za e-testiranje,
  • 45 min za reševanje testa.

Tehnična omejitev reševanja testa bo nastavljena na 60 min (čas reševanja testa začne teči po prijavi učenca v program). V primeru tehničnih težav se čas učencu ne bo odšteval. Učenec bo po odpravi težav nadaljeval z delom, kjer je končal, saj bo program vsako minuto shranjeval učenčeve odgovore.

Potek izvedbe e-testiranja doma

Učenci 6. in 9. razreda bodo testiranje lahko izvedli tudi sami doma v popoldanskem času (po 15.30). Program bo učencem na voljo isti dan, kot bodo test pisali v šoli. V program bodo vstopali z enakim uporabniškim imenom in geslom kot v šoli. Učenec bo lahko ponovno reševal test od začetka (prazen test). Čas za reševanje doma bo tehnično omejen na 90 minut.

E‐testi za reševanje doma so dostopni na spletni strani za učence (npz.ric.si), prav tako navodila za reševanje e‐testa (video in PDF‐dokument).

Učenci 6. in 9. razreda, ki jih na dan izvedbe e-testiranja ne bo v šoli, bodo testiranje lahko izvedli sami doma v popoldanskem času (po 15.30). V tem primeru jim bomo posredovali podatke, s katerimi bodo lahko vstopali v program (uporabniško ime in geslo).

E‐test za reševanje doma vsebuje tudi nalogo slušnega razumevanja pri tujem jeziku, ne vsebuje pa kratkega vprašalnika na koncu.

Želeli bi vas tudi obvestiti, da smo dne 16. 3. 2021 šole prejele okrožnico o načinu izvedbe NPZ, in sicer so sprejeli odločitev, da se bo v letošnjem šolskem letu izvedlo NPZ na klasičen način, v šolskih prostorih in z natisnjenimi preizkusi znanja. 

S spoštovanjem

Maja Marija Minih, mag.psih.                                                                 Milena Vreš, prof., ravnateljica

Dostopnost