Spoštovani starši in učenci,

šole smo bile v četrtek, 5. 11. 2020, s strani MIZŠ z okrožnico obveščene, da je vlada RS zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ministrica za izobraževanje, znanost in šport pa je izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

ORGANIZACIJA DELA NA DALJAVO

Šola bo tako na daljavo izvajala obvezni in razširjeni program ter tudi po šolskem koledarju načrtovane dneve dejavnosti, a v alternativnih oblikah. Gre za že znan način dela zaposlenih in učencev (razen prvošolcev), ki smo ga izvajali že v prvem valu epidemije od marca do maja, za učence od 6. do 9. razreda pa v tednu pred jesenskimi počitnicami.

Na daljavo se bo izvajala tudi dodatna strokovna pomoč za učence s posebnimi potrebami in učenje slovenskega jezika za učence priseljence. Za učence, ki potrebujejo pri učenju učno pomoč, bo, tako kot je bilo že v lanskem šolskem letu dela na daljavo, organizirana strokovna pomoč v obliki tutorstva, ki ga bodo izvajali učitelji in drugi strokovni delavci.

Delo na daljavo se bo izvajalo po urniku:

  • v spletnih učilnicah posameznih oddelkov in
  • preko vnaprej napovedanih video srečanj v MS Microsoft Teams.

Pri načrtovanju načina dela smo upoštevali maksimalno dnevno in tedensko obremenitev učencev. Tako bodo učenci od 6. do 9. razreda dnevno na vezi z učiteljem izvajalcem največ 2 do tri 3 pedagoške ure dnevno (ob 8.30, 9.30, 10.30 itd.).

Urnik video srečanj (pouka v živo) v orodju Microsoft Teams za učence od 6. do 9. razreda za teden od 9. 11. 2020 do 13. 11. 2020 si lahko ogledate na naslednji povezavi. Za učence od 1. do 5. razreda bodo potekala video srečanja v orodju Microsoft Teams na osnovi dogovora z razrednikom.

GOVORILNE URE

V dopoldanskem času so učencem in staršem na voljo posamezni učitelji izvajalci za  individualne GU v Microsoft Teamsih po razporedu, ki ga najdete na naslednji povezavi.  Starši ali učenci se napoveste na GU učiteljem preko e-pošte ali eAsistenta in dogovorili se boste o času in načinu srečanja. Ob dogovorjeni uri se boste pridružili  v kanal govorilne ure posameznega učitelja v Microsoft Teamsih, kjer se boste lahko z učiteljem osebno pogovorili.

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA BREZPLAČENGA OBROKA ZA SOCIALNO OGROŽENE UČENCE

V skladu z navodili MIZŠ bo Občina Rogaška Slatina v sodelovanju s slatinskimi šolami organizirala brezplačen dnevni topli obrok za učence in dijake. Do njega so upravičeni tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji oz. odločbi na podlagi vloge za priznanje do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR.

Topli obrok bo mogoče prevzeti na centralni šoli, POŠ Kostrivnica in POŠ Sv. Florijan med 12.00 in 12.30. Nanj se lahko prijavite do nedelje 8. 11. 2020 na naslednjem e-naslovu:

Topli obroki bodo na voljo predvidoma sredi prihodnjega tedna. Podrobnejše informacije o začetku dela kuhinje in načinu prevzema toplega obroka bomo objavili na spletnih straneh v ponedeljek, 9. 11. 2020.

Vsem učencem od 1. do 9. razreda bomo v eAsistentu odjavili vse obroke prehrane za čas šolanja na daljavo.

POMOČ V STISKI

Spoštovani starši in učenci,

na šoli se zavedamo, da se lahko glede na trenutne razmere iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in se poišče ustrezna pomoč.

Ob morebitnih stiskah  smo vam seveda pripravljeni prisluhniti in pomagati na šoli. Obrnite se na osebo, ki ji zaupate, to je lahko razrednik, posamezni učitelj, socialni delavec, pedagoginja, ravnateljica ali morda še katera druga oseba na šoli. Obljubimo vam, da vam bomo pristopili na pomoč po naših najboljših močeh.

Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na nacionalnem nivoju objavljen seznam kontaktov za različne vrste pomoči. Najdete ga na http://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne .

Naj izpostavimo naslednje:

080 51 00                   brezplačna telefonska številka za pomoč v duševni stiski (24 ur na dan)

116 111                       TOM telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12.00 in 20.00)

031 699 333                Društvo SOS za primere nasilja (med 9.00 in 15.00), 080 11 55 (od 12.00 do 18.00)

080 14 04                   za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev

POSLOVNI ČAS ZAVODA

Za morebitna vprašanja, dileme, težave bomo dosegljivi na sedežu centralne šole vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 na telefonski številki 03/5814-906.

Dosegljivost preko elektronske pošte:

Ravnateljica: Milena Vreš, prof.                                                             

e-mail: milena.vres@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: Leonida Medved, prof.                             

e-mail: leonida.medved@guest.arnes.si

Socialni delavec: Jože Ogris, univ.dipl.soc.del.                  

e-mail: joze.ogris@guest.arnes.si

Tehnični sodelavec: Franci Kregar                                          

e-mail: franc.kregar@guest.arnes.si

Kljub slabi epidemiološki sliki v državi poskušajmo ohraniti optimizem v upanju na vse najboljše in da se kmalu spet srečamo v hramu učenosti.

Vse dobro in ostanite zdravi.

Kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

Dostopnost