Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci in ostali deležniki,

ki na kakršenkoli način prispevate k udejanjanju vzgojno-izobraževalnega procesa v teh težkih in nepredvidljivih razmerah, izrekam vam iskreno zahvalo.

Z vašo pomočjo nam je namreč uspelo skoraj do zadnjega zajeziti širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Upanje, da zaobidemo podmodel BC1, se nam je v petek, 16. 10. 2020, razblinilo, saj je moral en oddelek v karanteno. Z  NIJZ so sporočili, da smo ravnali v skladu z ukrepi, navodili in priporočili, za kar se moram zahvaliti prav vsem staršem oddelka in zaposlenim, kajti skupaj smo ukrepali pravočasno, dosledno in odgovorno.

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se bo začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, v vseh OŠ po Sloveniji vzgojno-izobraževalno delo izvajalo prilagojeno, in sicer po modelu C.

1. Učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, razen oddelka v karanteni.

Pouk bo potekal kot do sedaj po oddelkih v matičnih učilnicah. Izvajalo se bo jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Za učence je zagotovljena prehrana. Še vedno velja, da lahko pridejo v šolo le zdravi učenci, vstopajo pa le starši prvošolcev. Potrebno je upoštevati že znane ukrepe (nošenje mask, zagotavljanje zadostne medosebne razdalje, razkuževanje, higiena rok, kašlja, kihanja …).                                                               

Ob tako resni situaciji ponovno naprošamo starše, da prevzamete svoje otroke čim prej po pouku. Tako bomo lahko še dodatno omejili širjenje morebitnih okužb.

2. Učenci od vključno 6. do 9. razreda in oddelek, ki je v karanteni, se izobražujejo na daljavo.

Pouk bo potekal na daljavo po urniku v spletnih učilnicah, kjer bo za vsak dan posebej naloženo gradivo za posamezni predmet. Komunikacija bo potekala po predhodnem dogovoru tudi preko Teams-ov (z isto AAI prijavo lahko dostopamo do spletnih učilnic in MS Teams-ov.).

S tovrstnim načinom dela smo se že srečali in skoraj vse že znamo. Le mirno in pogumno naprej.

V naslednjem tednu sta planirana dva dneva dejavnosti, v sredo 21. 10. 2020 in v četrtek, 22. 10. 2020. Izvedli ju bomo na daljavo v alternativni obliki, kot smo pred pričetkom šolskega leta tudi načrtovali. Usmeritve z navodili bodo naložene v spletne učilnice. Ravno tako bo v petek, 23. 10. 2020, v spletne učilnice naložena vsebina kulturne ure z obeležitvijo dneva reformacije in dneva spomina na mrtve.

V času dela na daljavo, od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, se lahko za pomoč obrnete na razrednike, tim za delo na daljavo, svetovano službo in vodstvo šole od 7.00/7.30 do 14.00/14.30. Razredniki bodo sporočili, kdaj so enkrat tedensko dosegljivi tudi popoldan, v času za individualne govorilne ure. Prosimo za spoštovanje dogovorjenih terminov, saj učitelji in strokovni delavci ne moremo biti na razpolago 24 ur na dan.

S strani šole bo odjavljena prehrana za učence od 6. do 9. razreda in za oddelek v karanteni.

Ob tej priložnosti bi prosila vse, ki lahko, da prispevate sredstva v šolski sklad, saj je nastalo v izrednih razmerah ogromno nenačrtovanih stroškov. Hkrati se že vnaprej zahvaljujem  za morebitna donirana denarna sredstva.

Srčno upam, da bodo trenutni ukrepi pripomogli k zmanjšanju možnosti za rizične stike, posledično pa omogočili umiritev epidemiološke situacije ter vrnitev v šolo po jesenskih počitnicah.  

Verjamem, da nam bo z veliko mero odgovornosti in s sodelovanjem uspelo.

Najpomembneje je, da ostanemo zdravi. 

S spoštovanjem

                                                                                 ravnateljica Milena Vreš, prof.

Dostopnost