1. 9. 2020 je ministrica s sklepom določila, da bodo devetošolci naše šole maja 2021 kot tretji predmet NPZ preverjali znanje iz
BIOLOGIJE.

Dostopnost