Zadnji dan v šolskem letu 2019/2020 bo pouk po urniku oz. dan dejavnosti.

Za učence od 1. do 5. razreda bo izvedena KU ob dnevu državnosti po posameznih OS, ostale ure poteka pouk v sklopu katerega bodo učenci prejeli spričevala.

Za učence od 6. do 8. razreda je planirana KU ob dnevu državnosti po posameznih OS, ostale 4 ure bo potekal tehniški dan. Zadnjo šolsko uro prejmejo učenci spričevala.

Šola časti učence ob zaključku šolskega leta s kepico sladoleda pri Centralu ali Šabanu.

Učenci so v šoli od 8.15 do 13.30, ko odpelje šolski avtobus izpred šole. Kasnejših voženj ta dan ne bo. Odhod minibusa je tako kot običajno.

Za vse učence bo ta dan kosilo odpovedano. Če bi kdo želel kositi, si mora kosilo naročiti do najkasneje torka, 23.6.2020 do 8.00.

Preživimo zadnje dneve v šolskem letu 2019/2020 kvalitetno, varno, zdravo in zadovoljno.

Ravnateljica: mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost