Spoštovani starši, dragi naši učenci I. triade,

s ponedeljkom, 18. 5. 2020, se ponovno vidimo v šoli. Šole bomo odprli v skladu s priporočili ministrstva, NIJZ in Zavoda za šolstvo za ponovno odprtje šol v času posebnih razmer.

Starši ste bili z daljšim dokumentom že seznanjeni preko eAsistenta, v sredo, 13. 5. 2020, s strani razredničark. V prilogi ste dobili razdelitev otrok v dve skupini. Prostor in skupini sta stalni.

Tukaj povzemamo ključne informacije, in sicer:

 • V ponedeljek, 18. 5. 2020 je prihod vseh učencev ob 8. uri. Poiščite zbirno točko z oznako svojega razreda, kamor vas bosta prišli iskat učiteljici.
 • Po končanem pouku in obveznostih v šoli  (po urniku) boste pri izhodu iz šole lahko starši učence tudi prevzeli.
 • Podaljšano bivanje in jutranje varstvo se bo v prvem tednu izvajalo prilagojeno znotraj matične skupine.
 • V kolikor se bo izkazala drugačna potreba po organizaciji jutranjega  varstva ali podaljšanega bivanja, boste starši v tednu do 22.5.2020 prejeli preko eAsistenta izjave, jih izpolnili in podpisane vrnili odgovorni učiteljici vaše skupine.
 • Ob prihodu otroka v šolo obvezno prinesite s seboj podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo.
 • Učenci bodo imeli v šoli malico in kosilo, na katerega so že prijavljeni. V kolikor vaš otrok ne bo jedel v šoli, morate kosilo odjaviti po običajni poti.
 • Navodila glede prevoza s šolskim avtobusom in minibusom ter vozni red za učence vozače bo objavljen po vseh dokončnih uskladitvah z uradnim prevoznikom in občino.
 • V šolo lahko vstopajo samo zdravi učenci in zaposleni ter izjemoma tudi starši učencev 1. razredov ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov (nošenje maske in razkuževanje ob vstopu v šolo). V šoli se starši ne zadržujete.

NAJPOMEMBNEJŠI UKREPI za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, ki jih moramo upoštevati vsi:

 1. V ŠOLO PRIHAJAJO POPOLNOMA ZDRAVI, BOLNI OSTANEJO DOMA.
 2. UMIVANJE ROK, PRAVILNA HIGIENA KAŠLJANJA IN KIHANJA, PRILAGOJENA MALICA IN DEZINFEKCIJA PROSTORA.
 3. VZDRŽEVANJE MEDOSEBNE VARNOSTNE RAZDALJE 1,5 DO 2 METRA.
 4. ČIM VEČ IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN SE V I. VIO IZVEDE NA PROSTEM.

Z doslednim upoštevanje zapisanega in s sodelovanjem bomo prispevali k preprečitvi širjenja bolezni.

Damjana Kralj, prof.                                                             mag. Karla Škrinjarić, spec.

Vodja I. VIO                                                                           Ravnateljica

Dostopnost