Izbruh epidemije korona virusa, zaradi prisotnosti hitrih sprememb in nepredvidljivega toka  dogodkov, vpliva na vsakega posameznika. Tako otroci, kot odrasli zaradi tega doživljajo določeno obliko psihosocialne stiske. Otroci lahko doživljajo tesnobo, skrbi, strah, postanejo razdražljivi, jezni, vznemirjeni, tesnobni, intenzivno iščejo stike z odraslimi in vrstniki.

Pomembno je, da otroke na ustrezen način soočamo z realnostjo in jim povemo resnico. Kaj je korona virus, kaj povzroča, kako se okužimo, zakaj je pomembno, da so stiki z vrstniki trenutno omejeni ipd?

Na vsa ta vprašanja naj otroci dobijo odgovore. Povejmo jim, da imamo ljudi, ki bodo naredili vse, da bo to minilo in bo epidemija korona virusa premagana. 

Svetujemo vam, da podrobnejšo informacijo o komuniciranju z otroki poiščete na spletni strani: http://nijz.si/kako-se-pogovarjati-z-otroki-o-koronavirusu-sars-cov-2-covid-19

Spoštovani straši in učenci!  

 V primeru vprašanj in dilem pišite na e-mail naslov: svetovanje@iios-rogaska.com

Šolska svetovalna služba 

Jože Ogris, univ. dipl. soc. del. 

Dostopnost