S strani občine so nam sporočili:

1. da s 3. februarjem 2020 velja sprememba vožnje minibusa na relaciji Irje (nasproti avtopralnice Kmet) – VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, in sicer s časom odhoda iz Irja ob 7.35.

2. da se z 2. marcem 2020 pot minibusa mimo odcepa za vinogradništvo Urbič podaljša za približno 2 km (do Oseka), kjer bodo prevoz koristili še štirje učenci. 1. vožnja minibusa proti Malim Rodman ob 6.30 se s tem datumom preneha.

Glede na to, da se nekoliko podaljšuje pot pri razvozu otrok iz šole, se bodo odhodi minibusa za nekaj minut zamaknili.

Dostopnost