Knjiga je kot luč – prebereš jo, da sveti v tebi. (France Bevk)

17. september je DAN ZLATIH KNJIG,  dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka in uradni začetek branja za bralno značko. Darilna knjiga za vse prvošolce in prvošolke

Letošnjo bralno sezono začenjamo v torek, 17. septembra 2019, ko bodo vsi prvošolci prejeli kot spodbudo za branje slikanico Svetlane Makarovič Škrat Kuzma dobi nagrado.

Vse učence vabimo, da (tudi) letos sodelujejo pri bralni znački in sprejmejo knjigo kot dober pripomoček za kvalitetno preživljanje prostega časa, igro, zabavo in širjenja obzorja

Brez branja ni znanja.

Dostopnost