V petek, 22. 3. 2019, se bomo vse OS priključile  Čistilni akciji Rogaška Slatina 2019.

Čistilna akcija je obvezna za vse OS.

NAMEN AKCIJE:

  • pobiranje odpadkov v naravnem okolju,
  • popis in pregled stanja divjih odlagališč.

ČASOVNI POTEK ČISTILNE AKCIJE:

I. VIO:                         prilagojeno, od 10.00 dalje, na kosilo gredo po 12.00

4. in 5.razred:             v sklopu programa OS

6. a, 6. b:                    3. uro (v sklopu ure ŠPO)

6. c:                             5. uro (v sklopu ure ŠPO)

7. razredi:                   po 5. šolski uri ( ali v četrtek, 21.3. v sklopu ure ŠPO)

8. razredi:                   po končani 4. uri (v sklopu ure OS)

9. razredi:                   po končani 5. uri (v sklopu ure OS)

NAVODILA IZVEDBENEGA DNE

Posamezne OS greste na določen teren, pobirate smeti in polnite vreče.

Vse odpadke je potrebno LOČEVATI: prazno embalažo, ostale odpadke, steklo, nevarne odpadke.  Natančna navodila dobite pri razrednikih in učiteljih spremljevalcih.

Dosledno je potrebno uporabljati zaščitna sredstva, skrbeti za higieno in varnost (možnost poškodb pri pobiranju; npr. igle, ostri predmeti, steklo ipd.) in upoštevanje vseh ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Z našim prispevkom bomo poskrbeli za estetsko ureditev površin okoli šole in v kraju, kar seveda prispeva k ugledu naše ustanove v javnosti.

V soboto, 6.4.2019, ko bo potekala čistilna akcija v kraju, pa se po svojih močeh priključite eni izmed skupin v svojem domačem okolju in tako prispevajte za naš čisti kraj.

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.

Ravnateljica: mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost