Obvestilo

31.08.2018 | Nerazvrščeno

Nova pridobitev, obnovljena šolska ploščad, je v zaključni fazi izvedbe. Kljub temu bo mogoč nemoten, običajen vstop v centralno šolo (učiteljski vhod, vhod 1, vhod2 in vhod iz parkirišča ob zaklonišču). Peš boste lahko prišli do šole po poti od mostu mimo telovadnice, pa tudi po poti od šolskega avtobusnega postajališča. Nedokončani deli ploščadi bodo do nadaljnjega zavarovani  s kovinsko mrežo. Zaradi varnosti se naj učenci ne gibajo v bližini gradbišča. Starše naprošamo, da se o tem pogovorite z otroki.

Do dokončanja del ni mogoč izstop iz avtomobila na krožišču pri vrtcu.

Dostopnost