Spoštovani starši,

kot ste verjetno obveščeni iz medijev Sindikat vzgoje in izobraževanja RS organizira v sredo, 14. 2. 2018, splošno stavko vseh zaposlenih v slovenskih osnovnih šolah.

 Ker je področje vzgoje in izobraževanja v vrtcih in šolah dejavnost posebnega družbenega pomena, smo dolžni za učence, ki bodo ta dan v varstvu, zagotoviti minimalni delovni proces, povezan z zagotavljanjem varnosti ljudi in premoženja. Tako bo za učence, katerih starši ste se odločili, da otroci pridejo v šolo, poskrbljeno za varstvo in prehrano.

Na dan stavke pa se ne bo izvajal pouk in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela.

Spoštovani,

prosimo pa vas, da v prihajajočih dneh spremljate sredstva javnega obveščanja, še posebej  novice v torek, 13. 2. 2018, saj bo v primeru preklicane stavke v sredo, 14. 2. 2018 pouk.

Hvala za sodelovanje.

ravnateljica: mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost