FIT HOJA ZA ZDRAVJE

Namen izvedbe FIT hoje za zdravje je spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivni. Prihod v šolo in iz šole naj bo z uporabo ne-motorizirane oblike transporta (peš, z rolerji, s kolesom,…).
Kaj je projekt FIT hoja za zdravje:

  • Promocija hoje kot aktivnega življenjskega sloga in najprimernejše gibalne oblike za ohranjanje in izboljšanje zdravja.
  • Spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivnega.
  • Spreminjanje vedenjskih vzorcev.
  • Zagotavljanje ekološke ozaveščenosti in ekološkega načina življenja.
  • Prenos pozitivnega vzorca na otroke in sicer najprej s strani okolice – šola ter nato s strani staršev.

Izbrani dan ni namenjen promociji športne aktivnosti temveč aktivnemu življenjskemu slogu z uporabo nemotoriziranih oblik gibanja.

GIBANJE NAJ BO OBIČAJEN DEL NAŠEGA VSAKDANA

Dostopnost