Spoštovani učenci in starši,

z naglico se približuje prvi šolski dan novega šolskega leta, petek, 1. september 2017.

Zaposleni VIZ II. OŠ Rogaška Slatina tako z veseljem pričakujemo učence v šoli ob 8.15 uri. Še posebej se veselimo prvošolcev, ki se nam bodo v šoli pridružili prvič, a šele okrog 10.00, po svečanem sprejemu in ogledu gledališke predstave, ki se začne ob 8.30 v KC.

Tudi bodoči šestošolci, ki prihajajo na matično šolo iz podružnic, so za nas nekaj posebnega, saj jih moramo odprto sprejeti medse. Na naši šoli je že vrsto leto običaj, da učence, zlasti prvošolce in šestošolce, pa tudi druge, povabimo v šolo pisno, tako boste mnogi prejeli domov pisno povabilo razrednikov.

V zadnjih dneh meseca avgusta smo tudi na naši šoli zaznali, da so razprave o začetku pouka v prihajajočem šolskem letu, o katerih je bilo govora v nekaterih medijih, v zadnjih dneh povzročile kar nekaj zmede tudi med našimi starši. 

Da v prihodnje ne bi prihajalo do podobnih težav, v nadaljevanju citiram znan zapis iz zakonodaje, da se pouk slovenskih osnovnih šol prične v petek, 1. septembra in konča 31. avgusta: Zakon o osnovni šoli (34., 35 in 36. člen) in Pravilnik o šolskem koledarju (2.člen in 4. člen) za osnovne šole določata, da se šolsko leto začne 1. septembra in konča 31. avgusta.

Posebej moramo biti pozorni zlasti na naslednji zapis v zakonodaji:

 »Pouk v šolskem letu za učence od 1. do 8. razreda traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 189 dni, za učence 9. razreda pa največ 35 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 174 dni.«

 In tako se je izoblikovalo stališče MIZŠ v zvezi z realizacijo števila dni pouka v šolskem letu 2017/2018:

 »Šolsko leto 2017/18 bo imelo 189 šolskih dni, pri čemer bodo šole en dan nadomeščale, in sicer predvidoma v soboto, 7. aprila 2018 (brez tega nadomeščanja bi bilo namreč 188 dni pouka).«

 Več o tem si lahko prebereta na spletni strani www.mizs.gov.si.

 

Zagotovo vas zanima, KAKO BO POTEKAL PRVI ŠOLSKI DAN NA VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA?

Prvi šolski dan bo za naše učence in učitelje spoznavni dan in ga bomo izvedli kot dan dejavnosti. Le ta mora trajati za učence od 2. do 9. razreda pet šolskih ur.

V kolikor imate starši že prvi šolski dan potrebo po jutranjem varstvu za mlajše otroke, se ga bodo lahko udeležili od 5.30 v učilnici 1.a.

Prav tako bodo učenci  do odhoda domov nadaljevali z delom  v podaljšanem bivanju. V kolikor se v družini odločite in prvega dne skupaj preživite čas po zaključku pouka po urniku, potem o tem na znan način obvestite učitelje OPB.

Dejavnosti bodo potekale od 8.15 do 12.40 in bodo namenjene vzpostavljanju ugodnih medosebnih odnosov, spoštljivi komunikaciji, medsebojnem spoznavanju, pregledu in dopolnjevanju letnega delovnega načrta, idejam o delu v OS med letom (pogovor  o solidarnosti, sobivanju, medsebojni pomoči, vživljanju v druge…), načrtovanju programa dela  oddelčne skupnosti za šolsko leto 2017/2018 ter iskanju in dopolnjevanju izvirnih rešitev na področju že znanih  pravil šolskega reda.  

Vozni redi jutranjih in opoldanskih voženj šolskih avtobusov in mini busa ostajajo v glavnem nespremenjeni (spremenjena je relacija v smeri Sv. Florijan – avtobus prične oziroma zaključi z vožnjo v Tuncovcu) in so zapisani tudi na zloženki, ki jo učenci prejmejo prvi šolski dan (povezava – vozni red avtobusov). Prvi šolski dan bo šolski avtobus vozil le drugo jutranjo vožnjo, opoldan pa le prvo, torej ob 13.35. Kasnejših voženj ta dan ne bo. Mini bus prične voziti prvi šolski dan po nespremenjenem voznem redu.

Prvi šolski dan bo mogoče dobiti v šoli tudi kosilo.

Izbor glavne jedi za kosilo preko programa E-asistent pa bo mogoče opravljati šele od 31. 8. 2017, torej šele  za čas prevzema od 11. 9. 2017.  V vmesnem obdobju izbor ne bo viden, zato bodo  učenci prevzemali do 8.9.2017 pripravljeno hrano brez vnaprej opravljene izbire.

Vodstvo šole, strokovni in drugi delavci šole se veselimo ponovnega snidenja in sodelovanja z učenci, posebej novih izzivov, ki jih pred nas postavljajo zahteve in učenci 21. stoletja.

Veselimo pa se tudi tvornega in na pozitivnih odnosih temelječega sodelovanja  z vami, spoštovani starši.

Naj nas kot popotnica v šolskem letu 2017/2018 spremlja naslednja misel: »Zmoremo, ker znamo in znamo, ker hočemo!«

 

ravnateljica mag. Karla Škrinjarić, spec.,  l. r.

in zaposleni VIZ II. OŠ Rogaška Slatina

Dostopnost