Akcije zbiranja papirja so se zaključile. Skupno smo zbrali kar 25 362,50 kg papirja.

Centralna šola : 18 461,50 kg

POŠ Kostrivnica: 4575 kg                                            

POŠ Sveti Florijan: 2326  kg                                           

 

ZMAGOVALNI RAZREDI

Centralna šola: 4. a – 2511 kg

POŠ Kostrivnica: 3., 4. k – 2673 .kg

POŠ Sveti Florijan: 4., 5. f – 1567 kg

Koliko je zbral posamezni razred, si lahko ogledate na eko oglasni deski. Čestitke za lep odziv in vaš prispevek k ohranjanju narave.

Koordinatorica eko šole: Alenka Klemenčič

Dostopnost