Smo odgovornega ravnanja.Ustavljanje in izstopanje otrok iz avtomobilov na dovozni cesti pri centralni šoli, kjer je med drugim tudi postajališče za šolske avtobuse, je prepovedano. Posamezniki s prepovedanim ravnanjem ogrožajo lastno varnost in zdravje, kakor tudi varnost in zdravje svojih otrok ter drugih, hkrati pa povzročajo prometne zastoje.

V prihodnje bomo zabeležili številke z avtomobilskih tablic in o neupoštevanju zapisanega navodila obveščali občinsko redarsko službo.

Dostopnost