Smo medgeneracijsko povezani.Na VIZ II.  OŠ Rogaška Slatina bomo v sodelovanju z Občino RS, ZŠAM, PGD RS, kolesarskim klubom RS v četrtek, 13. oktobra 2016, obeležili evropski dan prometne varnosti. Vse pozivamo, da pridete ta dan v šolo peš ali s kolesom, saj bomo  ta dan obeležili tudi dan brez avtomobila. Izvedli bomo medgeneracijski športni dan s preventivnimi aktivnostmi na temo varnosti v prometu. Namen akcije Ulice otrokom je z dolgoročnejšimi ukrepi preurediti kakšno od ulic v bližini šole v območje umirjenega prometa s hitrostjo vozil, omejeno na 30 km/h.

Športni dan – ULICE OTROKOM bo potekal po naslednjem razporedu:

14. 30

prihod učencev v šolo (kolesa parkirajo na ustrezno označenem parkirišču).

14.40 – 15. 00

malica po razredih in pospravljanje, razgovor o pomenu gibanja, ekološkem vedenju, poudarek na sodelovanju v prometu kot: pešci, kolesarji, odnos do rumene rutice, odsevnega telesa, kolesarske in motoristične čelade…

Učitelji pripravijo vsebine in prenesejo učencem navodila za  izvedbo aktivnosti.

15.05 – 15.20

zbiranje na šolskem  dvorišču in odhod učencev do startnega mesta:

1. – 5. razred – po kolesarski stezi do gasilskega doma (POŠ se peš priključijo pri gasilskem domu ob 17. uri), starši se priključijo s kolesi ali peš ob 15.20 pri gasilskem domu. 

6. razred – kolesarjenje do Aninega dvora in ogled muzeja (start pred šolo), starši se priključijo s kolesi ob 15.10 na šolskem dvorišču. 

15.00 – 17. 45

7.razred – izdelava prometno preventivnih sporočil + terenska projektna naloga.

15.00 – 17. 45

8.razred – test iz prometnih pravil (rač.učilnica ali razred), pohod do policijske postaje in ogled le-te.

15.00 – 18.00

9.razred – pohod preko Topol do dvorane Balinček ter piknik.

15.30 do 17.45 (1. – 5. razred)

NA ZAPRTI CESTI KOLESARJENJE  ZA ZDRAVJE, razne aktivnosti, risanje s kredo, plesne delavnice, WHEEL BEE stojnica, sadna malica, voda in čaj. Prikaz gašenja z različnimi gasilnimi sredstvi, gasilsko športni poligon. Starši se aktivno vključujejo v vse aktivnosti.

18.00

odhod avtobusov izpred II. OŠ Rogaška Slatina.

POZOR: v primeru, da kolo ni varno (zavore, zračnice,…) oz. je kolesar brez ustezne opreme (čelade) kolesarjenje ne bo mogoče. Tisti učenci se priključijo k projektni nalogi.

Otroci, ki ne kolesarijo sodelujejo pri projektni nalogi VARNE KOLESARSKE POTI V MOJEM KRAJU. Terensko delo pod vodstvom mentorja.

Učenci, ki v šolo pripeljejo kolesa ali skiroje, jih parkirajo pri šoli na mesta, ki bodo označena po razredih. Brez ustrezne zaščitne čelade in (ščitnikov), vožnja po cesti in v prometu ne bo mogoča.

Šolski avtobusi bodo ta dan vozili po naslednjem voznem redu:

14.00   smer: Podplat – Gabernik – Kostrivnica – centralna šola

14.00   smer: Tlake – Sveti Florijan – Cerovec – AP Kmet – parkirišče Golob – centralna šola

18.00   odhodi avtobusov izpred avtobusnega čakališča pri centralni šoli

 

AKCIJA ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA TA DAN ODPADE. NAMESTO ČETRTKA BOSTE LAHKO PAPIR ODDALI V ZABOJNIK V PETEK, 14.10.2016, OD 7.00-8.00 IN OD 12.00-13.00.

JUV in OPB bo potekalo v dopoldanskem času.

Kosilo bo za vse učence ta dan odpovedano, razen za tiste, ki bodo v dopoldanskem varstvu ali, če se nanj naročite na tel. št.: 041-449-309 najkasneje do srede, 12.10.2016 do 8.00.

V primeru dežja bo športni dan odpovedan in bo potekal pouk po četrtkovem urniku.

PREVOZ Z MINIBUSOM V ŠOLO – četrtek, 13.10.2016

Na osnovi izkazane potrebe bo odhod minibusa iz Kamne Gorce bo ob   13:35.

koordinator projekta                                                                ravnateljica

Dragan Šućur                                                                       mag.Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost