Smo odličnega znanja in vedenja.S 1.9.2016 je ministrica s sklepom določila, da bodo devetošolci naše šole maja 2017 kot tretji predmet NPZ preverjali znanje iz ŠPORTA.

Dostopnost