V petek, 1.4.2016, za vse OS planirana  čistilna akcija.

NAMEN AKCIJE:

Pobiranje odpadkov v naravnem okolju in  popis in pregled stanja divjih odlagališč.

 ČASOVNI POTEK

I.VIO: prilagojeno, od 10.00 dalje, na kosilo gredo po 12.50

4. in 5.razred: v sklopu programa OS

6.B: 4. uro v sklopu ZŽS in

6.A, 6.C (tisti, ki nimate TJN) in 7. razredi; po 5. šolski uri; od 12.40 – 14.00 (učenci, ki kosijo, gredo na kosilo ob 12.15)

8. razredi: 2.uro (v sklopu ure ŠPO)

9.razred: po 5. šolski uri; od 12.40 – 14.00 (učenci, ki kosijo, gredo na kosilo ob 12.15)

Učenci, ki so člani OPZ in MPZ imajo ta dan po 5. uri PEVSKE VAJE, saj je  popoldan revija v KC.

NAVODILA IZVEDBENEGA DNE

Učenci posebej skrbite za higieno in varnost (možnost poškodb pri pobiranju; npr. igle, ostri predmeti, steklo ipd.).  Na terenu se držite skupaj in upoštevajte navodila za varnost in zdravje.

Z našim skupnim prispevkom bomo poskrbeli za estetsko ureditev površin okoli šole in v kraju, kar seveda prispeva k ugledu naše ustanove v javnosti.

V soboto, 2.4.2016, pa ste vabljeni, da se po svojih močeh priključite eni izmed skupin v svojem domačem okolju.

Hvala za sodelovanje.

Dostopnost