Smo bogati v različnosti.V mesecu marcu je bil zaključen že 8. regijski likovni natečaj na temo

»Lončki in korita, da bo gredica bolj barvita« v organizaciji Cinkarne Celje.

Med 800 likovni deli je bila nagrajena tudi projektna naloga osmošolk naše šole:

Teje Tadina, Hane Krumpak, Urške Drofenik, Nike Kapele in Eve Vuk Plavčak.

Iskrene čestitke učenkam za dosežen rezultat, kakor tudi mentorici Branki Unverdorben.

Ravnateljica mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost