Smo ekološko in družbeno osveščeniV četrtek, 17. 12. 2015, bo naša šola postala hiša eksperimentov v izvedbi Hiške eksperimentov Ljubljana, s čimer bomo za en dan postali center znanosti. Za učence centralne in obeh podružničnih osnovnih šol bo izvajalec programa predstavil zanimive eksperimente in dogodivščine, saj je naloga Hiše eksperimentov navduševanje otrok za učenje, raziskovanje, radovednost s postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov nanje.
Izvedbeni dan bo potekal po naslednjem razporedu:
8.30-9.10: SVEČANA OTVORITEV za učence obeh POŠ in predsednike vseh OS – v jedilnici
9.15-14.20: DELAVNICE ZA VSE UČENCE – po razporedu v učilnicah SL1, SL2 in na galeriji (III.VIO)
14.30-16.00: DELAVNICE ZA UČENCE OPB, IP, ID, OSTALE ZAINTERESIRANE ter STARŠE – v učilnicah SL1 in SL2
SVEČANA OTVORITEV
Na svečani otvoritvi bodo poleg izvajalcev programa iz Hiše eksperimentov prisotni še predstavniki lokalne skupnosti, sponzorji in gostje. Na izvedbeni dan bomo povabili tudi različne medije.
Na otvoritveni slovesnosti v jedilnici bodo prisotni zaposleni in učenci obeh podružnic ter predsedniki vseh OS. Učitelji, ki imate pouk 1. šolsko uro, poskrbite, da bodo predsedniki OS v jedilnici najkasneje ob 8.25. S kulturnim programom se bo predstavil MPZ in skupina tolkalcev iz Glasbene šole Rogaška Slatina, med katerimi sta dva naša učenca.
Za učence podružničnih šol bo organiziran prevoz s šolskim avtobusom ob 8.10, po aktivnostih v delavnicah pa povratek nazaj na podružnice ob 10.30. Malico imajo učenci na podružnični šoli.
Ostali učenci imajo pouk po urniku. Iz razreda gredo po 1. šolski uri šele, ko bo svečana otvoritev v jedilnici zaključena. Čas za odhod iz učilnice pride vsaki skupini sporočit odrasla oseba, zato prosimo, da zaposleni poskrbite, da učenci do zaključka programa ne bodo odhajali iz učilnic.

ZAJTRK IN MALICA ZA UČENCE
Učenci od 1. do 4. razreda zajtrkujejo v razredih. Zajtrk skupaj z učiteljico prevzamejo takoj ob 8.15, posodo in ostanke pa dostavijo v jedilnico šele po 9.15 uri, ko bo program svečane otvoritve zaključen.
Učenci, ki malicajo v 1.odmoru (ob 9.00) bodo malicali po zaključenem programu v učilnici, kjer imajo pouk naslednjo (drugo) šolsko uro:
5.a v 5.A
5.b v 5.B
6.a v ZE
6.b v JU
6.c v MA3
7.a v SL3

DELAVNICE ZA UČENCE
Delavnice za učence bodo potekale v učilnicah SL1, SL2 in na galeriji (III.VIO). Pouk iz učilnic SL1, SL2 in GLA bo ta dan usmerjen v druge prostore (glejte razpored nadomeščanja).
1. ZA UČENCE OD 1. DO 6. RAZREDA IN UČENCE PODRUŽNIČNIH ŠOL bo ogled eksperimentov potekal v učilnicah SL1 IN SL2.
Polovica učencev gre v vsako učilnico, nato pa po 20 minutah naredijo menjavo učilnice. Vse skupine bodo krožile.

razpored

 

 

 

 

 

 

 

 

V učilnicah SL1 in SL2 bodo pri izvedbi eksperimentov pomagali: Zinka Gjuras, Jelka Županec, Dragan Šućur in Goran Koražija. Učence spremljajo na predstavitvi učitelji po urniku in skrbijo za red in nemoten potek dejavnosti.

2. ZA UČENCE OD 7. DO 9. RAZREDA bo potekala ZNANSTVENA DOGODIVŠČINA na galeriji v telovadnici:

razpored

 

 

 

 

Učence spremljajo na predstavitvi učitelji po urniku. Dosledno poskrbijo za red in vzpodbujanje zanimanja pri učencih.
Tudi zanje poteka pred in po ogledu eksperimentov in dogodivščin pouk po urniku.
V popoldanskem času, od 14.30 do 16.00, se lahko predstavitve eksperimentov v učilnicah SL1 in SL2 udeležijo vsi zainteresirani učenci III.VIO, učenci različnih ID, IP, OPB ter tudi starši skupaj s svojimi otroki in seveda zaposleni.

Frumencij Weilguni                                     mag. Karla Škrinjarić, spec.
organizacijski vodja                                     ravnateljica

Dostopnost