Smo jezikovno usposobljeni.Za učence, ki so v šolskem letu 2014/2015 opravljali mednarodni Cambridge izpit, bo v ponedeljek, 21.09 2015 v avli VIZ II. OŠ Rogaška Slatina ob 16. uri potekala slavnostna podelitev mednarodnih Cambridge potrdil.

Mateja Vidovič, prof.

Dostopnost