Smo jezikovno usposobljeni.nemška bralna značka

Nemško bralno tekmovanje poteka izključno v elektronski obliki na spletni strani: www.centeroxford.com.

Organizirano tekmovanje v računalniški učilnici poteka v sredo, 18. 03. 2015 in v četrtek, 19. 03. 2015 od 12.45 do 13.45.

Organizatorica tekmovanja:
mag. Nina Gašparac

Dostopnost