Smo odličnega znanja in vedenja.Šolsko geografsko tekmovanje bo potekalo v torek 10. februarja ob 14:00. Tekmovalci boste najprej odšli na teren, zato v garderobi počakajte spremljevalnega učitelja, ki vam bo razdelil navodila in z vami šel na teren. S sabo imejte trdo podlago za pisanje na terenu in pisalo. Po kratkem terenskem ogledu boste v učilnici v šoli najprej odgovarjali na vprašanja povezana s terenskim opazovanjem (30 minut), nato pa še na vprašanja povezana z razpisano temo Kmetijstvo in njegov pomen (20 minut). Po končanem tekmovanju bo vozače ob 15:30 domov odpeljal 3. avtobus.

Mentor: Jernej Stojnšek

Dostopnost