Smo ekološko in družbeno osveščeni23. septembra bo prišel povsod v evroobmočju v obtok novi bankovec za 10 evrov.

Nova serija ima enako oblikovno podobo »obdobja in slogi« ter enake prevladujoče barve kot prva serija. Po uvedbi serije Evropa bodo nekaj časa v obtoku evrobankovci iz obeh serij. Prva serija bo v začetku v obtoku vzporedno z bankovci serije Evropa, vendar bo postopoma umaknjena in bo sčasoma prenehala veljati kot zakonito plačilno sredstvo.

 
Več informacij o seriji Evropa je predstavljenih na plakatih in zloženkah, najdete pa jih tudi na spletnih straneh: http://www.ecb.int/euro/banknotes/europa/html/index.sl.html in www.noviobrazeura.eu.

Dostopnost