Smo odgovornega ravnanja.Od prevoznika smo prejeli vozovnice – kresničke za vozače s šolskim avtobusom.
Vse vozače pozivamo, da čim prej oddate razredniku izjave, na osnovi česar vam bomo razdelili kresničke.
Kmalu se bo pričela kontrola vozovnic s strani prevoznika, zato pohitite z oddajo izjav.

Dostopnost