Smo odličnega znanja in vedenja.Dostop do ovrednotenih preizkusov učencev za šole, učence in starše bo od ponedeljka, 9.6. do srede, 11.6.2014, preko spletne strani http://npz.ric.si.

SEZNANITEV UČENCEV IN STARŠEV Z DOSEŽKI UČENCEV PRI NPZ-ju bo potekal v računalniški učilnici v ponedeljek, 9.6.2014.
Učenci morajo imeti s seboj listek s šifro za dostop do ovrednotenih preizkusov znanja, ki so ga prejeli na prvi dan preverjanja znanja.

npz

Na vpogledih bodo učitelji predstavili, kaj je posamezna naloga preverjala, in skupaj z učenci ugotavljali, ali je učenčev preizkus znanja ovrednoten v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje.
Učenci preverijo ali so točke v preizkusu znanja pravilno seštete. V primeru poizvedb preizkuse znanja ponovno pregledajo glavni ocenjevalci.

Dostopnost