Smo zdravega načina življenja.Letošnja prireditev Šport špas prinaša dve novosti:
1. športni dan bomo izvedli v petek popoldne (16. maj 2014), ne v soboto, kot prejšnja leta
2. vsebinski okvir je kvaliteten program, kjer so učenci kreatorji dela (že med 5. in 15. 5):

– učenci I. VIO + 4. K zbirajo gradivo in izdelajo plakate na temo Zdrava prehrana in gibanje
– učenci 4. in 5. r s centralne šole (po navodilih učiteljic in hišnika) uredijo gredice z zelišči na šolskem vrtu
– učenci 6. do 9. r. + 5. K, 4. F in 5. F dnevno dežurajo glede ločevanja odpadkov pri kosilu (spremljanje in beleženje napak, ločeno urejanje in pospravljanje, pomoč pomivalkam); rezultate spremljave v besedi in sliki oz. grafično prikažejo na plakatu.

Aktivnosti na dan prireditve:

ŠŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci I. VIO naj doma s pomočjo knjig, revij, spleta… iščejo podatke in slikovno gradivo na temo Zdrava prehrana in gibanje.
Zbrano naj prinesejo v šolo najkasneje do torka, 13. maja, ko bomo izdelali predstavitveni plakat.

Melita Plemenitaš Tkalec

Dostopnost