Smo jezikovno usposobljeni.Učenci 7., 8. in 9. razredov, ki se učijo angleščine kot prvega tujega jezika, so ob Evropskem dnevu jezikov sodelovali na natečaju, ki ga je organiziral British Council Ljubljana in osvojili brezplačno jezikovno delavnico, ki jo bo na naši šoli oganiziral British Council Ljubljana. Vodil jo bo naravni govorec angleščine. Datum delavnice nam bodo sporočili naknadno.

Čestitke vsem sodelujočim in njihovim mentoricam Andreji Mašera, Mateji Vidovič in Jožici Nuč.

 

Ravnateljica

mag. Karla Škrinjarić

 

Dostopnost