Smo zdravega načina življenja.V torek, 24. 9. 2013 bo 1. športni dan za 4., 5. (kros, štafetne igre, medrazredno tekmovanje) in 6. razrede (plavanje). 

V sredo, 25. 9. 2013 bo 1. športni dan za 8. in 9. razrede (atletski mnogoboj).

Podrobnejša navodila dobijo učenci v ponedeljek, 23. 9. 2013.

 

Dostopnost