Smo odličnega znanja in vedenja.Z 2. 9. 2013 je minister s sklepom določil, da bodo devetošolci naše šole maja 2014 kot tretji predmet NPZ preverjali znanje iz TUJEGA JEZIKA, torej iz angleščine.

 

Dostopnost