Smo odgovornega ravnanja.V seznam šolske dokumentacije je umeščen obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano za šolsko leto 2013/2014, ki je predpisan z Zakonom o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13).

Obrazec je dostopen na šolski spletni strani pod rubriko Za starše – Izjave in obrazci.

Popolno izpolnjeno prijavo čim prej vrnite v tajništvo centralne šole ali po pošti.

Dostopnost