Smo kulturno dejavni.

V petek, 29. 3. 2013, bomo organizirali dan šole z zaključno predstavitvijo aktivnosti dvoletnega projekta Branje in bralna pismenost.

 

Učenci bodo ta dan prišli v šolo ob 14.30 uri.

Avtobusi bodo vozili v šolo po naslednjem razporedu:

–          ob 14.00 uri: Tlake – Sveti Florijan – AP Kmet – II.OŠ Rogaška Slatina

–          ob 14.00 uri: Podplat – Gabernik – Kostrivnica – II.OŠ Rogaška Slatina

 

Potek dejavnosti tega dne:

Čas

I.   triada

(1., 2., 3. r)

II. triada

(4., 5., 6. r.)

III. triada

(7., 8., 9. r.)

14.30 Prihod v šolo. Prihod v šolo. Prihod v šolo.
do 15.00 Malica v razredih. Malica v razredih. Malica v razredih.
po malici(do 15.15) Prihod staršev in predstavitev dela oddelka po razredih. Priprava dogajalnega prostora v telovadnici. Priprava razstave po oddelkih in priprava na predstavitev v šolski jedilnici.
16.15 Odhod otrok in staršev v telovadnico. Prihod staršev v telovadnico skozi zunanji vhod, kjer jih bosta usmerjala dva učenca. Prihod staršev in učencev III. triade v šolsko jedilnico.
16.30 Ogled predstave Juri Muri v šolski telovadnici. Izvedba predstave Juri Muri za učence, starše in učitelje I. in II. triade. Predstavitev dela po oddelčnih skupnostih v šolski jedilnici.
17.30-18.00 Odhod domov. Pospravljanje rekvizitov in odhod domov. Odhod domov.

 

Aktivnosti bodo zaključene do 18.00, ko bodo odpeljali šolski avtobusi.                                  

Za učence vozače s šolskim kombijem bo prevoz časovno prilagojen. O tem bodo učenci obveščeni do četrtka, 28.3.2013.

Dan šole je prav poseben dan za vse učence, starše, zaposlene in ostale, ki bodo s svojo aktivnostjo ali zgolj prisotnostjo podprli naša skupna prizadevanja, zato nadaljujte z dobro zastavljenimi nalogami, na samem dnevu šole pa uživajte.

mag. Karla Škrinjarić, spec.

ravnateljica

Dostopnost