Smo ekološko in družbeno osveščeniTako kot vsako leto doslej, bomo tudi letos v spomladanskem času poskrbeli za ureditev  našega okolja.

Učenci »zelene straže« zato posebej temeljito očistite bližnjo okolico šole, desetine učencev od 6. do 8. razreda pa bodo na terenu čistile poti do šole.

22. marca se bomo vsi učenci in zaposleni priključili vseslovenski čistilni akciji Očistimo Rogaško Slatino 2013, 23. marca pa krajevni čistilni akciji.

S skupnimi prizadevanji bomo tako poskrbeli za estetsko ureditev površin okoli šole in v kraju, kar prispeva k ugledu naše ustanove v javnosti.

Dostopnost